OLAC Record
oai:sil.org:53996

Metadata
Title:Sociolinguistic Survey of Eastern Magar in Nepal
Abstract:This report presents the results of sociolinguistic research conducted among Eastern Magar language communities in western, central and eastern Nepal. The research was conducted in two phases. Phase one of the research was conducted by a team of Magar men who used participatory methods tools in ten different districts. Phase two utilized sociolinguistic tools such as informal interviews, word lists and Recorded Text Tests in Nawalparasi, Sarlahi, Panchthar and Dhankuta districts. The lack of sociolinguistic research on Eastern Magar [mgp] was one motivating factor for this work. Other goals for this research included gathering information related to the homogeneity of Eastern Magar throughout the rather large geographic area, language use and vitality, Eastern Magar demographics and desires for language development. The data shows that throughout the Central and Eastern Regions where Eastern Magar is spoken, the language is quite uniform, and intelligibility is high. The Eastern Magar spoken in Nawalparasi district (Western Region) has lower lexical similarity with and intelligibility among speakers in eastern Nepal. Language use is high in many domains, though the levels of vitality on the EGIDS scale vary by community, anywhere from 6a-Vigorous to 7-Shifting. While vitality varies by village, overall, it is strong enough to warrant further language development in all Eastern Magar communities. Each community expressed a desire for language-based development, many of them expressing an interest in activities such as literacy, various publications and Magar curriculum, and this should be supported in appropriate ways. Strong ethno-linguistic identity and language use point towards high vitality and continued language use.
यस प्रतिवेदनमा पूर्वेली मगर भाषिक समुदायहरू बीच पश्चि मी, मध्य , र पूर्वी नेपालमा संचालन गरिएको सामाजिक–भाषिक अनुसन्धाषनबाट प्राप्त भएका कुराहरू प्रस्तु त गरिएका छन्। अनुसन्धा न दुई चरण गरी संचालन गरिएको थियो। पहिलो चरणको अनुसन्धाान दशवटा जिल्लारहरूमा मगरहरूको टोलीद्वारा सहभागीमूलक तरिकाको औजार प्रयोग गरेर संचालन गरिएको थियो। दोस्रो चरणको अनुसन्धालन, अनौपचारिक अन्तर्वार्ता, शब्दच सूची, टेपमा भरिएको कथाद्वारा जाँच, जस्तास सामाजिक–भाषिक औजार प्रयोगमा ल्यारई नवलपरासी, सर्लाही, पाँचथर, र धनकुटा जिल्‍लामा गरिएको थियो। पूर्वका मगरहरूबारे सामाजिक–भाषिक अनुसन्धाेनको अभाव यस कामको लागि एउटा उर्जा थियो। यस अनुसन्धाजनका अन्यय लक्ष्यरहरूमा, निम्नर कुराहरूसँग सम्बान्धि त जानकारीहरू संकलन गर्नु थियो— जस्तैःन– तुलनात्मयक रुपले विशाल भौगोलिक क्षेत्र भित्रको पूर्वका मगरहरूको एक जातियता, भाषिक प्रयोग तथा सजीवता, पूर्वका मगर जनसंख्यालको तथ्यांगक तथा भाषिक विकासको आकाङ्क्षा। पूवेर्ली मगर भाषा बोलिने, मध्यर तथा पूर्वी क्षेत्रभरि एकरुपता र उच्चय वोधगम्यतता भएको तथ्यभ तथ्यां्कले देखाउँछ। पश्चिनमाञ्चिलको नवलपरासी जिल्लाेमा बोलिने पूर्वेली मगर भाषाको पूर्वी नेपालमा बोलिने मगर भाषासँग शाब्दि क समानता र वोधगम्यञता पनि न्यूपन छ। कतिपय क्षेत्रमा भाषिक प्रयोग उच्चा छ, यद्यपि सजीवताको स्तशर समुदाय हेरी जहाँ पनि बढी भन्दा् बढी रूपमा भिन्नपता भएको पाइन्छल। गाउँ हेरी फरक सजीवता भएको हुँदा, समग्रमा, सम्पूतर्ण पूर्वेली मगर समुदायमा अरु भाषिक विकासका लागि सिफारिस गर्न यो पर्याप्तए छ। हरेक समुदायले भाषामा आधारित विकासका लागि इच्छाू व्याक्त गरेको छ र उपयुक्त ढङ्गले सहयोग गरिनुपर्छ। बलियो जातीय–भाषिक पहिचान तथा भाषाको प्रयोगले उच्चम सजीवता तथा भाषाको निरन्तउर प्रयोग तर्फ संकेत गर्दछ। कतिपय समुदायहरूले साक्षरता, विभिन्नउ प्रकाशनहरू र मगर पाठ्यक्रमहरू जस्तार भाषा विकासका गतिविधिहरू प्रति पनि अभिरुचि व्यकक्त गरे। प्राप्तन कुराहरूको सारांशको नेपाली अनुवाद तथा सिफारिशहरू पनि यहाँ समावेश गरिएका छन्।
Contributor (author):Hilty, Holly J.
Contributor (researcher):Hilty, Benjamin D.
Magar, Vijay Lungeli
Magar, Suman Lungeli
Magar, Ganesh Rana
Thapa, Dipak
Magar, Purna Rana
Contributor (translator):Rana, Krishna
Date (W3CDTF):2013
Description (URI):http://www.sil.org/resources/archives/53996
Extent:67 pages + 124 pages of appendices
Identifier (URI):http://www.sil.org/resources/archives/53996
Language:English
Nepali (individual language)
Language (ISO639):eng
npi
Spatial Coverage (ISO3166):NP
Subject:Eastern Magar language
Eastern Magar survey; Magar; Nepal; Nawalparasi; Dhankuta; Panchthar; Sarlahi
Subject (ISO639):mgp
Type (DCMI):Text
StillImage

OLAC Info

Archive:  SIL Language and Culture Archives
Description:  http://www.language-archives.org/archive/sil.org
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:sil.org:53996
DateStamp:  2013-04-27
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Hilty, Holly J. 2013. SIL Language and Culture Archives.
Terms: area_Asia area_Europe country_GB country_NP dcmi_StillImage dcmi_Text iso639_eng iso639_mgp iso639_npi

Inferred Metadata

Country: Nepal
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:sil.org:53996
Up-to-date as of: Mon Jun 15 6:26:10 EDT 2015