OLAC Record
oai:sil.org:59642

Metadata
Title:A Sociolinguistic Study of Dotyali
Abstract:This report presents the results of sociolinguistic research conducted among Dotyali communities in west Nepal. Because of the recent ISO designation of Dotyali as an independent language, the presence of various development organizations in the region, and the overall goals of the Linguistic Survey of Nepal (LinSuN), basic sociolinguistic information was sought. The primary goal of this research was to gain a better understanding of the dialects of Dotyali and the level of comprehension between those dialects. Specifically, this research sought to clarify the level of comprehension of the Dotyali spoken in Doti district among Dotyali speakers from other districts in order to determine the ability to share language-based materials. To ensure a holistic picture of the sociolinguistic situation, language attitudes, ethnolinguistic identity, and language vitality were also addressed in this study. This research identified four main dialects of Dotyali and established that comprehension between these dialects is high. The findings of this research indicate strong language vitality. The implication is that all dialects of Dotyali are able to share language-based materials.
यो पश्चिम नेपालको डोट्याली समुदायमा संचालन गरिएको सामाजिक–भाषिक अनुसन्धानमा प्राप्त परिणामहरुको प्रतिवेदन हो। हालैको आइ एस् ओ को छनोटमा डोट्यालीलाई एउटा छुट्टै स्वतन्त्र भाषाकोरुपमा राखेको हुँदा, यस क्षेत्रमा विभिन्न विकास संगठनहरुको उपस्थिति औ नेपालका भाषिक सर्वेक्षण (लिन्सुन)को समग्र लक्ष्यहरु, आधारभूत सामाजिक–भाषिक जानकारीहरुको खोजी गरिएको थियो। यस अनुसन्धानको प्रारम्भिक लक्ष्य डोट्यालीको भाषिकाहरुको राम्रोभन्दा राम्रो बुझाइ तथा ती भाषिकाहरु बीचको बोधगम्यताको तह थाहा पाउनु थियो। विशेषतः यस अनुसन्धानले भाषामा आधारित सामग्रीहरु प्रयोगमा ल्याउनका लागि, क्षमता निर्धारण गर्न डोटी जिल्ला र अन्य जिल्लाका डोट्यालीभाषी बीचमा बोलिने डोट्यालीको बोधगम्यताको स्तर प्रष्ट पार्न खोजेको हो। सामाजिक–भाषिक स्थितिको समग्रतामा नक्शा सुनिश्चित गर्नका निम्ति भाषागत प्रबृत्ति, जातीय–भाषिक जहिचान औ भाषिक सजीवताहरु यस अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो। यस अनुसन्धानले डोट्यालीका प्रमुख चारवटा भाषिकाहरुको पहिचान गरेको छ र यी भाषिकाहरु बीचको बोधगम्यता उच्च छ भनी स्थापित गरेको छ। यस अनुसन्धानका प्रप्तिहरुले बलियो भाषिक सजीवताको संकेत दिन्छ। सबै डोट्याली भाषिकाहरु एकार्काका भाषामा आधारित सामग्रीहरु प्रयोमा ल्याउन सक्छन् भन्ने हाम्रो आशय हो।
Contributor (author):Eichentopf, Stephanie R.
Contributor (researcher):Boon, Sara A.
Benedict, Kimberly D.
Date:2014-10
Description (URI):http://www.sil.org/resources/archives/59642
Extent:36 photos, 2 map images
51 pages report; 110 pages appendices
Identifier (URI):http://www.sil.org/resources/archives/59642
Language:English
Nepali (individual language)
Dotyali
Language (ISO639):eng
npi
dty
Spatial Coverage (ISO3166):NP
Subject:Dotyali language
Dotyali Survey; Darchuli; Baitadeli; Bajhangi; Doti; Dadeldhura; Baitadi; Darchula; Bajhang; Nepal; West Nepal
Subject (ISO639):dty
Type (DCMI):Text
StillImage

OLAC Info

Archive:  SIL Language and Culture Archives
Description:  http://www.language-archives.org/archive/sil.org
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:sil.org:59642
DateStamp:  2013-04-27
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Eichentopf, Stephanie R. 2014-10. SIL Language and Culture Archives.
Terms: area_Asia area_Europe country_GB country_NP dcmi_StillImage dcmi_Text iso639_dty iso639_eng iso639_npi

Inferred Metadata

Country: Nepal
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:sil.org:59642
Up-to-date as of: Mon Jun 15 5:25:39 EDT 2015