OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270

Metadata
Title:Commented reading of a Tai Deng manuscript from Con Cuông
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Lecture commentée d'un manuscrit tai deng de Con Cuông
Chú giải bản thảo Tai Deng ở Con Cuông
Contributor (depositor):Ferlus, Michel
Contributor (researcher):Ferlus, Michel
Võ, Thị Thường
Contributor (speaker):Hà Công Tín
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Created (W3CDTF):2003-04-25
Date Issued (W3CDTF):2015-09-04T16:33:52+02:00
Description:Commented reading of selected parts of a Tai Deng manuscript from Con Cuông, Vietnam.The manuscript deals with traditional medecine and was lent by GS. TS. Nguyễn Văn Lợi
Chú giải một phần trong bản thảo của người Thái Thanh [Tai Deng] thu thập được ở Con Cuông nói về việc chữa bệnh bằng cúng bái. Tiếc là bài này không hoàn chỉnh mà chỉ còn một số trang. Ở đây, cộng tác viên chỉ đọc những bài nói về cả bệnh và cách chữa, bỏ qua những đoạn chỉ nói về bệnh mà không nói cách chữa và những đoạn nêu cách chữa mà không biết chữa bệnh gì. Chữ của người Thái Thanh ở đây viết có khác chút ít với chữ Thái ở Mai Châu.
Extent:PT18M36S
Format (IMT):audio/x-wav
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYR_CONCUONG_COMREAD_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0001741
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270
https://doi.org/10.34847/cocoon.ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-512901
https://cocoon.huma-num.fr/data/ferlus/crdo-TYR_CONCUONG_COMREAD.mp3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/data/ferlus/masters/crdo-TYR_CONCUONG_COMREAD.wav
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270.version1
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
Language:Tai Daeng; Tai Deng
French
Vietnamese
Language (ISO639):tyr
fra
vie
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Medium:Analog audio tape: Compact Cassette
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Rights:Copyright (c) Ferlus, Michel
Spatial Coverage:Việt Nam, tỉnh Hoà Bình, Mai Châu
Spatial Coverage (ISO3166):VN
Spatial Coverage (Point):east=105.0917677; north=20.6597996;
Subject:Tai Daeng language
Tai Deng
Subject (ISO639):tyr
Type (DCMI):Sound
Type (Discourse):dialogue
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270
DateStamp:  2020-11-28
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Võ, Thị Thường (researcher); Hà Công Tín (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). 2015. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia area_Europe country_FR country_VN dcmi_Sound iso639_fra iso639_tyr iso639_vie olac_dialogue olac_primary_text

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270
Up-to-date as of: Fri Mar 29 6:37:59 EDT 2024