OLAC Record
oai:soas.ac.uk:MPI1227624

Metadata
Title:Dongba 4
xumi603
Contributor:Wang Dehe (王德和)
Katia Chirkova
伍山祝玛
鲁绒多丁
Coverage:China
Date:2017-06-11
Description:Video of a Xumi Dongba, filmed by Wang Dehe in Muli. (1) First three minutes conversation Dongba-Duoding: 鬼在这个人间做坏事,让人不得安宁,病痛多,东巴就是让人过平安快乐的日子。你不能在人间做坏事,你走你的路,人应该过快乐的日子,把鬼送走。人和鬼的故事:鬼白天跟人一样,晚上出去做坏事。鬼在森林子里牵牛,要让他拒刺让它流血死,鬼一把刀割了牛的脖子。1:35: tɕa⁵⁵qɑ⁵⁵ 坛子, qʰu⁵⁵lɑ⁵⁵ tu⁵³ massaɡe the shoulderʔ // shoulder;03:28: 请神仙下来(贡嘎山三个菩萨),敬神仙 bə³³tɕʰi⁵³ , la⁵⁵ɡu⁵⁵ tɕʰy ʁu⁵⁵luə⁵⁵ dzə³³tɕʰi⁵³ 【什么都帮一下】 bjɐ ʁo 请神仙帮一下忙 (2) Chanting.
Format:video/mp4
video/avchd
Identifier:oai:soas.ac.uk:MPI1227624
Identifier (URI):https://lat1.lis.soas.ac.uk/ds/asv?openpath=MPI1227624%23
Subject:Conversation
Shixing language
Shuhi
Subject (ISO639):sxg
Type:Video

OLAC Info

Archive:  Endangered Languages Archive
Description:  http://www.language-archives.org/archive/soas.ac.uk
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:soas.ac.uk:MPI1227624
DateStamp:  2018-11-08
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Wang Dehe (王德和); Katia Chirkova; 伍山祝玛; 鲁绒多丁. 2017-06-11. Endangered Languages Archive.
Terms: area_Asia country_CN iso639_sxg

Inferred Metadata

Country: China
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:soas.ac.uk:MPI1227624
Up-to-date as of: Mon Oct 18 15:52:38 EDT 2021