OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c

Metadata
Title:Reading of the Tai Yo manuscript "Ỗng Cu pa chụt hảy"
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Reading of the Tai Yo manuscript "Ỗng Cu pa chụt hảy"
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Ông Cu đi đốt rẫy"
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (speaker):Vi Khăm Mun
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Created (W3CDTF):2014-01-06
Date Issued (W3CDTF):2015-09-07T11:13:49+02:00
Description:Reading of the Tai Yo manuscript "Ỗng Cu pa chụt hảy". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Ông Cu đi đốt rẫy". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Extent:PT01M44S
Format (IMT):audio/x-wav
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_NARRATIVE3_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0004752
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c
https://doi.org/10.34847/cocoon.34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-513046
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/crdo-TYJ_NARRATIVE3.mp3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_NARRATIVE3.wav
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c.version1
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Is Required By (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bd417801-0bee-30d6-8885-ae2435f5a6c3
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Medium:born digital
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Spatial Coverage:Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp
Spatial Coverage (ISO3166):VN
Spatial Coverage (Point):east=104.6496727; north=19.2909151;
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Sound
Type (Discourse):narrative
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c
DateStamp:  2020-11-28
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). 2015. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Sound iso639_tyj olac_narrative olac_primary_text

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c
Up-to-date as of: Fri Nov 24 12:59:33 EST 2023